x
logo
सोने तारण कर्ज

उद्देश

बँकेच्या खातेदारांना अडीअडचणीच्या वेळी आर्थिक गरजा पुर्ण करणे करीता तात्काळ कर्ज मिळणेसाठी.

पात्रता

आपल्या बँकेचा खातेदार

कर्ज मर्यादा

सोने मुल्यांकनाच्या 80%  अथवा प्रती ग्रॅम रु.3000/- या दोहो पैकी कमी असलेली रक्कम व जास्तीत जास्त रु.2.00 लाख

व्याजदर

11.50%

कागदपत्रे

कर्ज मागणी अर्ज , ‘ब’ वर्ग सभासद, बँक नियुक्त सराफाचा मुल्यांकन अहवाल.

ओव्हर ड्राफ्ट क्रेडिट

उद्देश

बँकेत पगार जमा होणाऱ्या शासकिय / निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना तात्काळ आर्थिक गरज भागविणेकरीता पगार तारणावर अल्प मुदत कर्ज (Overdraft)

पात्रता

नोकरीत कायम होऊन 1 वर्षे व किमान नोकरी 2 वर्षे शिल्लक

कर्ज मर्यादा

सेव्हिंग खातेदार गत 12 महिच्या मध्ये जमा झालेल्या सरासरी पगाराच्या 12उपट किंवा रु.7.00 लाख यापैकी कमी असणारी रक्कम कर्ज म्हणून मंजूर केली जाईल.

व्याजदर

द.सा.द.शे.12%

कागदपत्रे

कर्ज मागणी अर्ज, पगार दाखला, सेवेचा कालावधी व बँकेत पगार होणार असलेचा दाखला, कर्मचारी सोसायटी येणेबाकी  व थकबाकी नसलेचा दाखला, ‘ब’ वर्ग सभासद, हमीपत्र.

जामिनदार

विहीत नमुन्यात माहिती, ‘ब’ वर्ग सभासद, आवश्यक ती माहिती.