x
logo
पशुपालन / दुग्ध व्यवसाय
कर्ज प्रकार सन 2023-24 सालाकरिता प्रती हेक्टरी कर्ज दर रुपये
30 दिवसासाठी 1 म्हैस / 1 गाय युनिटसाठी खेळते भांडवल
1 जातीवंत म्हैशी करिता
7500
1 स्थानिक म्हैशी करिता
7500
1 स्थानिक / संकरित गाई करिता
7500