x
logo
गृह कर्ज योजना

उद्देश

कर्ज मर्यादा रु.25.00 लाख

पात्रता

पगाराच्या 75% कपाती इतपत, व्यावसायिकांना आयकर वितरण पत्राच्या सरासरी 50%, स्वगुंतवणूक- इस्टीमेटच्या 20%, ECS  सेवा उपलब्ध

व्याजदर

11.50%, मुदत 180 महिने व कमाल कर्ज मर्यादा रु.25.00 लाख

कागदपत्रे

कर्ज मागणी अर्ज, केवायसी, फोटो, ‘ब’ वर्ग सभासद,  बिगरशेती मिळकत उतारे, बांधकाम परवाना, बांधकाम नकाशा इस्टीमेंट, पगार दाखला इत्यादी.

जामिनदार

विहीत नमुन्यात माहिती, फोटो, केवायसी, ‘ब’ वर्ग सभासद, पगारदार असल्यास पगार दाखला व हमीपत्र, व्यावसायिक असल्यास आर्थिक पत्रके व आय.टी.रिटर्न स्थावर मिळकत उतारे.